agora logo


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2019/Otolary_dziec_2019/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

XXI Dni
Otolaryngologii Dziecięcej

9 - 11 MAJA 2019r.

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

                Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji XXI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tegoroczne spotkanie laryngologów dziecięcych, otorynolaryngologów, foniatrów, audiologów i innych specjalistów, którym bliskie są problemy populacji wieku rozwojowego ma wymiar szczególny. Odbywa się bowiem w setną rocznicę powołania akademickich studiów medycznych w Poznaniu. 7 maja 1919 roku w sali tronowej dawnego Zamku Cesarskiego – nazywanego wówczas Collegium Maius miała miejsce uroczysta inauguracja poznańskiego uniwersytetu – Wszechnicy Piastowskiej.

                Program naukowy obejmuje szeroki wybór problemów z zakresu chirurgii dróg oddechowych, współczesnych możliwości diagnostyki i leczenia chorób nosa i zatok przynosowych, najnowszych osiągnięć w rozpoznawaniu oraz leczeniu zaburzeń słuchu u dzieci. Podjęte zostaną trudne zagadnienia związane z wczesną diagnostyką i terapią onkologiczna, postępowaniem w wadach wrodzonych regionu głowy i szyi, a także te najbardziej powszechne problemy chorób infekcyjnych i alergicznych.

                Przygotowywana formuła Konferencji ma charakter wielopłaszczyznowy. Nadrzędnym celem spotkania jest jego wymiar szkoleniowy, zogniskowany na zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych oraz aktualizację bieżącego stanu wiedzy. Innym zamierzeniem jest zapewnienie uczestnikom możliwości bezpośredniego spotkania i wymiany poglądów z najwybitniejszymi przedstawicielami naszej specjalności i pokrewnych specjalizacji lekarskich z kraju i zagranicy. Zaproszeni eksperci będą dla Państwa nie tylko wykładowcami, ale jednocześnie moderatorami i partnerami w dyskusji.

                Pragnę tym samym zaprosić wszystkich Państwa do przedstawienia własnych doświadczeń i zaprezentowania wyników badań. Do szczególnej aktywności zachęcam młodych lekarzy zdobywających wiedzę i doskonalących praktyczne umiejętności w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej. Wśród pierwszych autorów wyróżniających się prac nadesłanych do przedstawienia w formie ustnej prezentacji rozlosowane zostaną nagrody w postaci dofinansowania udziału w wybranych kursach chirurgicznych organizowanych bezpośrednio przed Konferencją.

                W imieniu Komitetu Organizacyjnego deklaruję dołożyć wszelkich starań, aby Państwa pobyt w Poznaniu upłynął w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze.

Dr hab. med. Jarosław Szydłowski

TERMIN
KONFERENCJI

9 - 11 maja 2019r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Centrum Kongresowo - Dydaktyczne UM

Przybyszewskiego 37a, Poznań

Informacje Ogólne:

Miejsce:  Centrum Kongresowo - Dydaktyczne UM, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Sekretariat konferencji:

Będzie czynny w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym w godz.

9 maja 2019 r. (czwartek) - godz. 14.00 - 20.00
10 maja 2019 r. (piątek) - godz. 7.00 - 19.00
11 maja 2019 r. (sobota) - godz. 7.00 - 12.00

Image
Image

Platynowy Partner

Image
Image

WSPÓŁORGANIZATOR

Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

Członek PTOCHGiSZ:

500,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2019r.
600,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2019r.
700,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Pozostali:

625,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2019r.
750,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2019r.
875,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Udział w warsztatach: 50,00 zł*


UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

* koszt udziału w jednym warsztacie


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


130,00 zł
- koszt uczestnika
150,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Impreza towarzysząca nie jest objęta programem wydarzenia i nie podlega finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską. Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2