agora logo


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2019/Otolary_dziec_2019/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

XXI Dni
Otolaryngologii Dziecięcej

9 - 11 MAJA 2019r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

Członek PTOCHGiSZ:

500,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2019r.
600,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2019r.
700,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Pozostali:

625,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2019r.
750,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2019r.
875,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Udział w warsztatach: 50,00 zł*


UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

* koszt udziału w jednym warsztacie


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


130,00 zł
- koszt uczestnika
150,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Impreza towarzysząca nie jest objęta programem wydarzenia i nie podlega finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2